نمایشگاه

نمایشگاه 1401

نمایش ویدیو درباره نمایشگاه بین المللی شمیم آرا قشم
نمایش ویدیو درباره نمایشگاه 1401 شمیم آرا قشم

نمایشگاه 1400

نظرات شرکت کنندگان

نظرات شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی تهران سال 1400 در خصوص شرکت شمیم آرا قشم.

کیفیت محصولات
99%
قیمت محصولات
95%
خدمات شرکت
91%
نمایش ویدیو درباره نمایشگاه شمیم آری قشم2

نمایشگاه 1400

شمیم آرا قشم

spc2.png

نمایشگاه ایران بیوتی 1400 مصادف شد با رونمایی از برند لویس آلاویا .

سال 1399 اولین حضور شرکت شمیم آرا در نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی بود که برند سیدونا را رونمایی کرد و با استقبال بینظیر روبرو شد.دلیل اصلی این استقبال کیفیت بسیار بالا قیمت اقتصادی و تنوع محصولات برند سیدونا بود.در سال 1400 سیاست شرکت تولید اولین برند (عطر هنری) (آرتستیک پرفیوم) بود که با تلاش شبانه روزی و همکاری طراحان و هنرمندان زبر دست کشورمان این اتفاق رقم خورد و برند لویس آلاویا را در نمایشگاه ایران بیوتی 1400رونمایی کرد.طراحی خاص لویس آلاویا که متشکل از چوب و رزین بود نظر تمامی شرکت کنندگان را بخود جلب کرد تا حدی که باعث شد در سال 1401 در نمایشگاه ایران بیوتی این برند را گسترش داده و تنوع آن را به 12 محصول برسانیم.

یک متن ساختگی جهت تم های ایران نت ، شما میبایست به جای این متن یک متن مرتبط به کسب کار خود را اضافه کنین. یک متن ساختگی جهت تم های ایران نت ، شما میبایست به جای این متن یک متن مرتبط به کسب کار خود را اضافه کنین. یک متن ساختگی جهت تم های ایران نت ، شما میبایست به جای این متن یک متن مرتبط به کسب کار خود را اضافه کنین. 

نمایشگاه 1399

تیزر نمایشگاه

نظرات شرکت کنندگان

سال 1399 اولین حضور شرکت شمیم آرا در نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی بود که برند سیدونا را رونمایی کرد و با استقبال بینظیر روبرو شد.دلیل اصلی این استقبال کیفیت بسیار بالا قیمت اقتصادی و تنوع محصولات برند سیدونا بود.در سال 1400 سیاست شرکت تولید اولین برند (عطر هنری) (آرتستیک پرفیوم) بود که با تلاش شبانه روزی و همکاری طراحان و هنرمندان زبر دست کشورمان این اتفاق رقم خورد و برند لویس آلاویا را در نمایشگاه ایران بیوتی 1400رونمایی کرد.طراحی خاص لویس آلاویا که متشکل از چوب و رزین بود نظر تمامی شرکت کنندگان را بخود جلب کرد تا حدی که باعث شد در سال 1401 در نمایشگاه ایران بیوتی این برند را گسترش داده و تنوع آن را به 12 محصول برسانیم.

نمایش ویدیو درباره نمایشگاه شمیم آری قشم2